Stationsvägen 7 m.fl

Stationsvägen 7, Svenstavik

Telefon: ****

Stationsvägen 7, Svenstavik

Stationsvägen 7 m.fl

Beskrivning

Försäljningen avser fyra fastigheter belägna i de centrala delarna i Svenstavik i Bergs kommun ca 5 mil söder om Östersund. Total uthyrningsbar area uppgår 9 262 kvm, varav kontor/lokaler 4 672 kvm och bostäder 3 378 kvm (69 lgh) fördelat över samtliga fastigheter. Hyresintäkterna uppgår till 7 680 tkr per år enligt gällande hyresavtal och drift- och underhållskostnader om 3 998 tkr vilket ger ett driftnetto om 3 682 tkr. Försäljning av fastigheterna sker genom bolagstransaktion. Vänligen klicka på prospekt för ytterligare information!

Beskrivande ord

Lokal

Berg

Svenstavik

Total area

Total yta

Byggnaden

Tekniska detaljer

Ekonomi

Ekonomisk grundfakta