Ängsvägen, Ockelbo.

Ängsvägen, Ockelbo

Telefon: ****

Ängsvägen, Ockelbo

Ängsvägen, Ockelbo.

Beskrivning

Sjönära mark i Tors Änge. Projektering för uthyrning av vård och/eller omsorgsverksamhet planeras. Även lämplig för exempelvis bostadsbebyggelse.

Enligt detaljplanen från 1992 medges byggnation av 9 villor samt 19 bostäder i bostadsrättform. Se bilaga, detaljplan.

Beskrivande ord

Stockholm

Ockelbo

Mark

Total area

Total yta

Byggnaden

Objektdata

Detaljer

Markdetaljer

Kommunikationer

Ekonomi

Kostnad