Svartviksvägen 10, Svartvik

Svartviksvägen 10, Kvissleby

Telefon: ****

Beskrivning

Fina lagerytor lämpliga för lättindustri, logistik, internethandel mm. Kontor och personalutrymmen i direkt anslutning. Fiber finns i fastigheten.

Stora öppna ytor lämpliga för lättindustri, lagerhantering mm. Bra logistikläge med port mot gamla E4. Fler portar kan installeras vid önskemål. Ytterligare kontor, omklädningsrum och personalutrymmen finns att tilläggshyra i direkt anslutning till lokalen.

Beskrivande ord

Industri

Verkstad

Lager

Logistik

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Lager/förvaring

Detaljer

Kommunikationer

Närområdet