Östra Hamngatan 18

Östra Hamngatan 18, Göteborg

Telefon: ****

Beskrivning

Lokal perfekt för caféverksamhet och med goda möjligheter till uteservering!

Lokalen är placerad på absolut bästa läge med två egna entréer ut mot Östra Hamngatan och Spannmålsgatan. Planlösningen är öppen och flexibel. Lokalens skick: • Rå lokal = färdiga personalytor med wc, golv avjämnat, väggar spacklade, el framdraget • Lokalen kommer att levereras med WC (1 st WC + 2 st HWC) • Golvet flytspacklat • V/A till anslutningspunkt • Sprinklers • Entrédörrar (befintliga byts ut) • Taket i befintligt skick (dvs utan undertak) • Ventilation befintligt. OBS! Det är ej möjligt att installera imkanal. Därför tillåts ej stekning eller liknande utan endast caféverksamhet är möjlig i lokalen. --------------------------------------------------------------------------------- English The store is located at the absolute best location with two own entrances out to Östra Hamngatan and Spannmålsgatan. The floor plan is open and flexible. Room condition: • Raw local = finished personnel areas with wc, leveled floors, walls plastered, electricity suspended • The room will be delivered with WC (1 WC + 2 HWC) • Floor float pack • V / A to connection point • Sprinklers • Entrance doors (existing ones are replaced) • Roof in existing condition (without ceiling) • Ventilation existing. NOTE! Only café activities are possible in the premises.

Beskrivande ord

Inom Vallgraven

Göteborg

Östra Hamngatan

Butik

Total area

Total yta

Grundläggande information

Övrig information

Byggnaden

Tekniska detaljer

Detaljer

Övriga detaljer

Kommunikationer

Närområdet

Ekonomi

Avtalsfrågor