Sök lokal med Newst

Om Newst

Newst.se är en marknadsplats för lediga lokaler. Vi sammanför hyresvärdar med hyresgäster på den kommersiella fastighetsmarknaden.

Historien och syftet

Newst.se lanserades i oktober 2018 och bakom bolaget står SF Invest, Svenska Fastighetsbranschens Investeringsaktiebolag (publ), som ägs utav 15 st av branschens mest tongivande fastighetsägare och konsulter.

aboutpage.history-information.partners.balderaboutpage.history-information.partners.catenaaboutpage.history-information.partners.coremaboutpage.history-information.partners.croisetteaboutpage.history-information.partners.diosaboutpage.history-information.partners.klovernaboutpage.history-information.partners.kungsledenaboutpage.history-information.partners.midrocaboutpage.history-information.partners.newsecaboutpage.history-information.partners.noviaboutpage.history-information.partners.np3aboutpage.history-information.partners.platzeraboutpage.history-information.partners.svenska-husaboutpage.history-information.partners.wallenstamaboutpage.history-information.partners.wihlborgs

Newst.se är skapad av branschen, för branschen och med hyresgästen i fokus. Med det menar vi att vi vill underlätta sökprocessen för samtliga parter. Genom olika typer av sökfunktioner underlättar vi både för lokalsökande att finna relevanta lokaler, samt för hyresvärdarna att hitta intressanta och passande hyresgäster till sina vakanser. Vår vision är att reducera er tidsåtgång för att hitta er nästa lokal eller hyresgäst.

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.