Vanliga frågor om boenden i Södermanlands län

Den största lokalen av slaget boende nära Södermanlands län är Platåv 1A, Nyg34A-B, Nyg 32A-B som är 861m² och annonseras av Rosengren & Co. Den minsta lokalen av slaget boende nära Södermanlands län är Franzéngatan 7 som annonseras av BLOKK Fastighetspartner och är 243m². I snitt är storleken på lokaler av slaget boenden nära Södermanlands län 468m².