Vanliga frågor om boenden i Stockholms län

Den största lokalen av slaget boende nära Stockholms län är Spånga torg 15-21 som är 2 551m² och annonseras av Rosengren & Co. Den minsta lokalen av slaget boende nära Stockholms län är Södra Kungsvägen 62 som annonseras av Rosengren & Co och är 165m². I snitt är storleken på lokaler av slaget boenden nära Stockholms län 821m².