Vanliga frågor om att hyra butikslokaler i Falun

Den största lokalen av slaget butik nära Falun är Ingarvets finaste lokaler i mycket bra läge som är 3 608m² och annonseras av NP3 Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget butik nära Falun är Liten flexibel butikslokal på markplan i Bergströms galleria. som annonseras av Diös Fastigheter AB och är 70m². I snitt är storleken på lokaler av slaget butiker nära Falun 961m².