Vanliga frågor om att hyra butikslokaler i Jämtlands län

Den största lokalen av slaget butik nära Jämtlands län är Butikslokal på Lillänge Köpcentrum som är 1 028m² och annonseras av NP3 Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget butik nära Jämtlands län är Liten lokal med egen entré som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 32m². I snitt är storleken på lokaler av slaget butiker nära Jämtlands län 420m².