12 lediga hotell- och resturanglokaler

Vanliga frågor om hotell- och restauranglokaler i Jönköpings län

Den största lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Jönköpings län är 10339: SUNHULTS GÄSTGIVERI som är 2 000m² och annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling. Den minsta lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Jönköpings län är 60174: CAFÉ HÄLSOKÄLLAN I JÖNKÖPING som annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling och är 200m². I snitt är storleken på lokaler av slaget hotell- och restauranglokaler nära Jönköpings län 640m².