13 lediga hotell- och resturanglokaler

Vanliga frågor om hotell- och restauranglokaler i Jönköpings län

Den största lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Jönköpings län är Hotell – konferensanläggning / 1001 som är 5 000m² och annonseras av EU COMMERCE Företagsförmedling AB. Den minsta lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Jönköpings län är 20853: MYCKET VÄLKÄNDA RESTAURANG BONARELLI PÅ ROSENLUND I JÖNKÖPING SÄLJES! som annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling och är 200m². I snitt är storleken på lokaler av slaget hotell- och restauranglokaler nära Jönköpings län 1 200m².