Vanliga frågor om hotell- och restauranglokaler i Örebro

Det finns en lokal av slaget hotell- och restauranglokal nära Örebro som är 200m² stor.