10 lediga hotell- och resturanglokaler

Vanliga frågor om hotell- och restauranglokaler i Värmlands län

Den största lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Värmlands län är 10308: GENUINT STRANDÅS GÄSTGIVERI PRECIS VID KLARÄLVENS STRAND som är 2 000m² och annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling. Den minsta lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Värmlands län är 60177: CAFÉ MED BRA LÄGE, HÖG OMSÄTTNING som annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling och är 200m². I snitt är storleken på lokaler av slaget hotell- och restauranglokaler nära Värmlands län 970m².