Vanliga frågor om hotell- och restauranglokaler i Västmanlands län

Den största lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Västmanlands län är 10333: HOTELL / WÄRDSHUSET C DICKENS som är 2 000m² och annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling. Den minsta lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Västmanlands län är 60172: VINSTGIVANDE CAFÉ MED OSLAGBART LÄGE! som annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling och är 300m². I snitt är storleken på lokaler av slaget hotell- och restauranglokaler nära Västmanlands län 1 150m².