19 lediga hotell- och resturanglokaler

Vanliga frågor om hotell- och restauranglokaler i Västra Götalands län

Den största lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Västra Götalands län är 10295: LÄCKÖ STRAND som är 3 000m² och annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling. Den minsta lokalen av slaget hotell- och restauranglokal nära Västra Götalands län är 60184: ESTI - KAFÉ MED FRÄSCH, FRÄCK OCH HÅLLBAR STIL I VARA som annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling och är 100m². I snitt är storleken på lokaler av slaget hotell- och restauranglokaler nära Västra Götalands län 671m².