Jens hjälper dig välja industri i Gävle kommun

Möt en expert

logo

Jens Lennefeldt

Affärsansvarig hos

NP3

Vilka områden i Gävle kommun är attraktiva när jag ska leta ny industrilokal?

Främst Sörby Urfjäll och Näringen som båda är väldigt stadsnära industriområden med relativt stort utbud av lokaler. Fjällbacken är också bra lägesmässigt men det finns mindre att välja på.

Hur styr mina behov val av industrilokal?

Behoven kan vara väldigt individuella när det kommer till just industrilokaler varför lokalens befintliga egenskaper alternativt möjligheten att anpassa lokalen ofta är väldigt viktigt. Behov som takhöjd, travers, kyla, portantal eller genomkörning är svåra att tillfredsställa om inte förutsättningarna är de rätta från början. De som har behov av mindre industrilokaler har i regel mer att välja på då det finns relativt gott om lokaler på 150-300 kvm med port, verkstadsyta och en mindre kontorsdel med personalutrymmen.

Hur mycket ska jag betala för min industrilokal i Gävle kommun? Vad avgör priset?

Läge, funktion och skick påverkar vilken hyra vi kan ta ut. När man pratar om läget så ser vi ingen generell prisskillnad mellan Gävles olika industriområden. Däremot så kan läget inom området påverka hyresnivån. Läge mot större väg är generellt mer attraktivt än längre in på området, läge på byggnadernas framsida är oftast bättre än baksidan och så vidare. Bra exempel på funktioner som kan påverka priset uppåt är de som nämns ovan nämligen takhöjd, travers, kyla, många portar och genomkörning. Mark är en viktig fråga som ofta glöms bort när man diskuterar industrilokaler. Hur ser behovet ut och vad ingår i hyran? Räcker några personalparkeringar eller behövs det tusentals asfalterade och inhägnade kvadrat? Skillnaden är stor på vilka möjligheter som finns på olika fastigheter. Omkring 800 kr/kvm plus tillägg för media (värme, el, vatten etc.) kan vara en fingervisning om var en hyra ganska ofta ligger om man hyr en befintlig industrilokal utan att hyresvärden gör några större anpassningar. Denna nivå gäller oftast inte de mindre industrilokalerna som snarare ligger runt 950 kr/kvm medan de största lokalerna i äldre hus kan ligga lägre.

Vad bör jag tänka på inför flytt till min nya industrilokal?

Redan i avtalsförhandlingen bestäms vems som gör vad inför er inflytt. Se till att ha koll på de eventuella anpassningar som du som hyresgäst själv måste ordna med innan verksamheten kan komma i gång och kom ihåg att ha en dialog med hyresvärden om allt som kan påverka fastigheten eller grannar.

"De som har behov av mindre industrilokaler har i regel mer att välja på då det finns relativt gott om lokaler på 150-300 kvm med port, verkstadsyta och en mindre kontorsdel med personalutrymmen."

Vad bör jag tänka på efter inflytt i min nya industrilokal?

Vad har du och hyresvärden kommit överens om när det gäller underhåll av lokalen? I regel står hyresvärden för yttre underhåll medan hyresgästen svarar för för det inre vilket många glömmer bort. Det är därför ofta bättre att som hyresgäst i god tid göra förbättringar som till exempel målning eller polishbehandling av golven så att verksamheten hinner ha glädje av förbättringarna istället för att göra detta den dagen man eventuellt ska flytta. Se också till att ha koll på gränsdragningslistan i avtalet där det framgår vem som har underhålls- och/eller utbytesansvar av olika funktioner i lokalen. Har en löpande dialog med din hyresvärd och försök att vara så öppen som möjligt med hur verksamheten går och mår. Då ökar möjligheten att hyresvärden kan vara flexibel den dag du eventuellt får förändrade lokalbehov.

Vanliga frågor om att hyra industrilokaler i Gävle kommun

Den största lokalen av slaget industrilokal nära Gävle kommun är Stor lokal på Industrihuset Vävaren som är 427m² och annonseras av Gästrike Fastigheter. Den minsta lokalen av slaget industrilokal nära Gävle kommun är Effektivt kontor med lager som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 185m². I snitt är storleken på lokaler av slaget industrilokaler nära Gävle kommun 306m².

Det finns total 7 industrilokaler i Gävleborgs län. Du kan hitta 2 i Gävle kommun. Tätorter med flest industrilokaler är Gävle (2). Statsdelar i Gävle kommun där man kan finna industrilokaler är Bomhus (1) och Strömsbro (1).