Lars hjälper dig välja industri i Landskrona kommun

Möt en expert

logo

Lars Jeppsson

Uthyrare hos

Svenska Hus

Vilka områden i Landskrona kommun är attraktiva när jag ska leta ny industrilokal?

För de flesta företag idag är närheten till transportleder och allmänna kommunikationer viktiga. De mest attraktiva lägena för industrier i Landskrona är således runt södra och till viss del norra påfarterna till E6:an samt i området nära tågstationen. Landskrona Stad är väldigt aktiva med att locka till sig nya etableringar och området mellan södra och norra påfarten på båda sidor om E6:an håller stadigt på att utvecklas för nya industrisatsningar.

Hur styr mina behov val av industrilokal?

Läget kan vara av yttersta vikt ur logistiksynpunkt. För de flesta verksamheter är det nödvändigt att frakt och godshantering kan ske snabbt och smidigt. Själva lokalen måste också uppfylla de krav som ställs för att verksamheten ska kunna fungera. Beroende på vilken typ av industri det rör sig om kan det ställas specifika krav på takhöjd, portmått, golvplattans bärighet, golvbrunnar samt ventilation m.m. Även uppvärmningssystem och elkapacitet kan vara av särskilt intresse. En del verksamheter har även behov av uppställningsytor utanför lokalen.

Hur mycket ska jag betala för min industrilokal i Landskrona kommun ? Vad avgör priset?

Man bör skaffa sig information om vad de marknadsmässiga hyrorna ligger på i de aktuella områdena. Lokaler som är belägna närma större transportleder och allmänna kommunikationer tingar givetvis en högre hyra än andra. Byggår, standard och funktion har också stor betydelse på hyresnivån. Moderna lokaler tenderar att vara betydligt mer energisnåla och kan därför sänka driftkostnaderna rejält.

Vad bör jag tänka på inför flytt till min nya industrilokal?

Förutom att säkerställa att samtliga funktioner i den nya lokalen fungerar som de ska är det givetvis viktigt att man har gjort adressändring, tecknat de avtal som krävs för elabonnemang, larmsystem, sophantering, it-leverans m.m. Man bör också ha satt igång dialogen gällande ev. skyltar med skyltleverantör och blivande hyresvärd.

Vad bör jag tänka på efter inflytt i min nya industrilokal?

Att informera sin personal om allt vad som gäller brandskydd, brandsäkerhet och utrymningsvägar. Att informera och kommunicera kontaktuppgifter till hyresvärdens förvaltning och gå genom rutiner vid ev. felanmälan.

Vanliga frågor om att hyra industrilokaler i Landskrona kommun

Den största lokalen av slaget industrilokal nära Landskrona kommun är Örjaleden som är 12 216m² och annonseras av Logicenters. Den minsta lokalen av slaget industrilokal nära Landskrona kommun är Stuverigatan 5 som annonseras av Acrinova AB och är 700m². I snitt är storleken på lokaler av slaget industrilokaler nära Landskrona kommun 5 729m².

Det finns total 37 industrilokaler i Skåne län. Du kan hitta 4 i Landskrona kommun. Tätorter med flest industrilokaler är Landskrona (4). Statsdelar i Landskrona kommun där man kan finna industrilokaler är Dammhagen (2) och Landskrona S (1).