24 lediga kontor

Anna hjälper dig välja kontor i Linköping kommun

Möt en expert

logo

Anna Carnmalm

Kommersiell förvaltare/Uthyrare hos

Klövern AB

Vilka områden i Linköping är vanliga eller attraktiva för placering av ett kontor?

I första hand de centrala delarna, gärna nära resecentrum. Mjärdevi och Tornby är också efterfrågade områden beroende på bransch. Stadsdelar som Kallersta, Hackefors, Tannefors och Steninge är på stark tillväxt och kommer öka så snart beslut om dragningen av "Östra länken" genom staden tagits.

Hur mycket ska jag betala för mitt kontor i Linköping? Vad avgör priset?

I centrum mellan ca 2000-2500 kr/kvm/år, I Mjärdevi ca 1700-2100kr/kvm/år och i Tornby ca 1300-1900 kr/kvm/år. Avgörande faktorer för prissättningen är läget, standard, storlek på investering för att i ordningsställa lokalen, hyrestid, avtalets utformning.

Hur vet jag vilket kontor som passar mina behov?

Häng inte upp dig på kvadratmeter. Tänk istället efter hur du vill att kontoret/arbetsplatsen ska fungera och för hur många människor. Ska de sitta i egna rum, i kontorslandskap, behöver ni stora mötesrum, eller många små tysta rum. Tar ni emot mycket besök, eller kanske medarbetare som behöver tillfälliga arbetsplatser. Försök beskriva detta så noga som möjligt, gärna i en kravspecifikation, och låt medarbetare vara delaktiga i processen.

Vad bör jag tänka på inför flytt till mitt nya kontor?

Ha en nära dialog med ansvarig förvaltare el. dyl. hos fastighetsägaren så alla är överens om vilket datum lokalen är inflyttningsklar. Boka flytten i tid och tänk på att det är inte bara möbler som ska flyttas, se till att ansvariga it-tekniker får god tid på sig att förbereda flytten. Det tar ofta längre tid än man tror att få med sig allt det tekniska. Låt gärna någon "kontorsansvarig" få ta del av avtalet (om det inte är samma person som tecknat avtalet). Då undviker man missförstånd med vad som överenskommits i avtalet och vad kontorspersonalen förväntar sig.

Vad bör jag tänka på efter inflytt i mitt nya kontor?

Ha en genomgång med ansvarig fastighets-tekniker/skötare el. dyl. om hur saker fungerar i fastigheten och i er nya lokal. Allt från -var slänger man sopor, till hur man bäst styr inomhusklimatet i lokalen. Tänk på att olika rum ofta är olika utrustade med ventilation/kyla beroende på hur de var tänkta att användas. I konferensrum/utbildningssalar finns ofta en forcering av luften. I kontorslandskap är tillströmningen av luft större än i ett enskilt kontorsrum. Ta även hänsyn till detta när ni möblerar ert nya kontor. Människor är olika, en del blir lätt varma och andra fryser ofta. Placera de som efterfrågar värme långt från utblåset och kanske nära ett fönster eller en annan varmare del av rummet och de som vill ha det svalare nära lufttillströmningen.

Vanliga frågor om att hyra kontor i Linköping kommun

Den största lokalen av slaget kontor nära Linköping kommun är Kontor och lager i logistikfastighet med närhet till flygplats och Europaväg. som är 3 000m² och annonseras av Catena AB. Den minsta lokalen av slaget kontor nära Linköping kommun är Lediga rum på kontorshotell som annonseras av Klövern AB, Linköping och är 10m². I snitt är storleken på lokaler av slaget kontor nära Linköping kommun 452m².

Det finns total 68 kontor i Östergötlands län. Du kan hitta 24 i Linköping kommun. Tätorter med flest kontor är Linköping (24). Statsdelar i Linköping kommun där man kan finna kontor är Tannefors (3), Vasastaden (2) och Innerstaden (1).