35 lediga kontor

Johan hjälper dig välja kontor i Täby

Möt en expert

logo

Johan Persson

Uthyrare hos Klövern AB

Vilka områden i kommunen är vanliga eller attraktiva för placering av ett kontor?

För rena kontorslokaler är Roslags Näsby Täby C och Enhagen populära då de erbjuder goda kommunikationer både med bil och kommunala färdmedel. Närheten till Täby C med restauranger, butiker och service är också något som lockar. För de företag som är i behov av mer lager och produktion så är Arninge det naturliga området.

Hur mycket ska jag betala för mitt kontor i kommunen? Vad avgör priset?

Läget inom området och skicket på lokalen är i grunden det som avgör prisnivån. Andra faktorer är saker som takhöjd, parkeringsplatser, lastmöjligheter. Hur mycket mark och uppställningsyta som finns att tillgå är också något som påverkar. I dagsläget (2019-10-01) ligger hyresnivåerna i de olika områdena relativt jämbördiga och en bra fingervisning är 1 200 kr/kvm/år exkl tillägg för media (värme, el, vatten etc.) Dock finns det lokaler som både ligger högre och lägre än så beroende på läge och skick.

Hur vet jag vilket kontor som passar mina behov?

Ett tips är att börja med att skriva ner en punktlista, dels punkter som är absoluta krav som måste uppfyllas, men även andra önskemål och idéer för den framtida lokalen. När listan är klar så tycker jag man ska ta kontakt med de fastighetsägare som finns i området för att påbörja en dialog och få hjälp med sökandet. Ofta kan det vara så att en lokal som inte alls verkade vara intressant i första skedet går att bygga om eller anpassas så att den blir intressant. Det är många lagerlokaler som blivit allt från butiker, restauranger eller moderna kontor, ofta går även storleken att förändra till företagets behov. Det är också bra att ta hänsyn till företagets eventuella tillväxt, det är alltid onödigt att behöva byta lokal för att det redan efter ett halvår har blivit för trångt. Hamnar man i ett sådant läge är det alltid bra om fastighetsägaren har flera fastigheter i området då det ofta går smidigt att flytta över till en större lokal i samma bestånd.

Vad bör jag tänka på inför flytt till mitt nya kontor?

Att vara ute i god tid. Ofta tar det längre tid än vad man tror när man påbörjar letandet och det är onödigt att hamna i en stressig situation. Ska lokalen anpassas efter verksamheten så gäller det att tänka på byggtiden så att allting hinner bli färdigt innan de gamla lokalerna måste lämnas. I slutfasen är det viktigt att ha tät dialog med uthyraren eller förvaltaren så att alla parter är överens om hur avtalen är utformade och vem som är ansvarig för de olika delarna. Det bör finnas en gränsdragningslista som avgör underhållsansvaret för lokalen och vem som står för vad. Något som många inte tänker på är hur det löpande underhållet av fastigheten och omkringliggande ytor sköts. Har fastighetsägaren egna fastighetstekniker eller fastighetsskötare som arbetar i området, eller är det någon extern som hyrs in vid behov?

"Ofta kan det vara så att en lokal som inte alls verkade vara intressant i första skedet går att bygga om eller anpassas så att den blir intressant"

Vad bör jag tänka på efter inflytt i mitt mitt nya kontor?

Att ha en bra och öppen dialog med hyresvärden är A och O. Har det dykt upp några problem, är det något ni som hyresgäst önskar förändra eller har ni bara allmänna frågor och funderingar? Får hyresvärden information om ett eventuellt problem i god tid så är det ofta betydligt enklare att åtgärda och att hitta en bra lösning som passar alla parter än om något måste lösas akut. En hyresgäst vill trivas på sitt kontor och en hyresvärd vill ha nöjda hyresgäster, så målsättningen är i grunden densamma för bägge parter.

Vanliga frågor om att hyra kontor i Täby

Den största lokalen av slaget kontor nära Täby är Office One Stockholm Arlanda som är 7 000m² och annonseras av Croisette Real Estate Partner. Den minsta lokalen av slaget kontor nära Täby är Corona pandemin Hur har du påverkats? som annonseras av Fastpartner AB och är 12m². I snitt är storleken på lokaler av slaget kontor nära Täby 567m².