23 lediga lokaler

Linda hjälper dig välja lokaler i Falun kommun

Möt en expert

logo

Linda Wallin

Näringslivschef hos

Falun kommun

Varför ska man etablera sig i Falun kommun?

Falun är en attraktiv stad att leva och bo i. Vi har nära till det mesta och här finns också myndigheter, länssjukhus och Högskolan Dalarna. Vi är en kommun som satsar hårt på att skapa förutsättningar för att företagare, etablerade som nya ska uppleva kommunen som en servicefunktion där vi bland annat arbetar via vår Företagslots. Vi skapar förutsättningar för expansion och utveckling för såväl befintliga som nya företag. Vi har mark att tillgå och Falun växer med nya attraktiva områden. Totalt finns här ca 6000 företag och branschbredden är starkt i jämförelse med en storstadskommun.

Hur arbetar Falun kommun med att underlätta företagande?

Vi är en kommun som vill jobbar nära vårt näringsliv och genom att ständigt träffa och ha en dialog med våra företag samlar vi på oss kunskap om vad som är viktigt att satsa på. Den samlade kunskapen gör att vi kan förmedla kontakter inom ekonomiskt stöd, kompetensförsörjning, mentorskap, EU-projekt, lokaler eller vad företagen behöver hjälp med. Vi ser även samarbeten med Borlänge som en naturlig del i arbetet och vi jobbar nära våra företagsfrämjare och vi har en bra samverkan inom kommunen. Vi jobbar i processer inom ex bygglov och exploatering i syfte att göra det enklare och snabbare för företagen.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Falun kommun?

Kontakta kommunen och då särskilt näringslivskontoret. Ett samtal räcker, vi förmedlar kontakten vidare. Vi har en nära relation med fastighetsägarna i kommunen och träffas regelbundet.

Vad är den långsiktiga visionen för Falun kommun?

"Falu kommuns vision är Ett Större Falun. Det innebär: - Att Falun blivit större de senaste 45 åren och att vi vill fortsätta växa - Att Falun har ett stort utbud av boendemiljöer, arbetstillfällen, kultur-, idrotts- och fritidsmöjligheter. Här finns utrymme för människors olika livsstilar och det är nära till allt. - Att inte se kommungränser för hinder för var vi arbetare eller bor. Här samarbetar stad och landsbygd, och tillsammans med närliggande kommuner skapar vi fler möjligheter. - Att tro på en positiv utveckling och våga ta svåra beslut för att bli ett Större Falun. - Att Falun är bra för de som bor och arbetar här, och det är något som lockar fler människor till hela Falu kommun - Ta ansvar för miljö, ekonomi och social hållbarhet. Det är en framgångsrik väg mot långsiktig tillväxt. "

"Falun är en attraktiv stad att leva och bo i."

Vanliga frågor om lokaler i Falun kommun

Den största lokalen av slaget lokal nära Falun kommun är Modernt Industriområde med möjligheter att hyra upp till 6 000 kvm industrilokaler som är 6 000m² och annonseras av Möller & Partners. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Falun kommun är Kontorsplats i öppet kontorslandskap som annonseras av Tension Graphics AB och är 5m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Falun kommun 1 143m².

Det finns total 50 lokaler i Dalarnas län. Du kan hitta 23 i Falun kommun. Tätorter med flest lokaler är Falun (23). Statsdelar i Falun kommun där man kan finna lokaler är Slätta-Korsarvet (3), Främby-Källviken (2) och Haraldsbo-Hälsinggården (2).