Tomas hjälper dig välja lokaler i Gagnef kommun

Möt en expert

logo

Tomas Kristoffersson

Näringslivsutvecklare hos

Gagnefs kommun

Varför ska man etablera sig i Gagnefs kommun?

De största fördelarna med att etablera i Gagnef kommun är framför allt läget genom Gagnef går både E16 som sträcker sig från Gävle till Oslo, samt riksväg 70 som förbinder Stockholm till Mora. Vilket gör att man når stora städer snabbt och enkelt! sedan är den ekonomiska kalkylen väldigt fördelaktig om man etablerar i Gagnef. Genom Gagnef går också Dalabanan vilket gör det lätt att pendla till kommunen för den personal som behöver anställas vid en etablering. Kommunen har även idag färdig mark att etablera på.

Hur arbetar Gagnefs kommun med att underlätta företagande?

Kommunen jobbar aktivt för att främja näringslivet genom samarbeten med Företagarföreningen i Gagnef. Gagnef ingår även i Falun/Borlänge Regionen med 5 till kommuner där vi utbyter erfarenheter och hjälper varandra i för att lyckas attrahera företagare till regionen vilket gynnar alla kommuner inom regionen. Kommunen kommer även att under hösten implementera företagslots samt Tillväxt&Tillsyn för att ytterligare göra det lättare att samarbeta med kommunen.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Gagnefs kommun?

Ta kontakt med näringslivskontoret för en första kontakt där vi vid behov sätter upp ett första möte där företagaren får träffa berörda personer för att diskutera vidare samarbete i processen.

Vad är den långsiktiga visionen för Gagnefs kommun?

Vision 2030 Mötesplats för människor, älvar och vägar mitt i Dalarna Där den vilda Västerdalälven och stilla Österdalälven strålar samman skapar Gagnefs kommun mötesplatser som tar oss in i framtiden. Med utgångspunkt i det lilla bygger vi en modern och trygg kommun. Genom engagemang och kreativitet skapar vi samhället. Vi tar hand om dem som har format den bygd vi lever i idag och satsar för kommande generationer och en hållbar utveckling. Bästa livskvaliteten nära dig. Den önskvärda samarbetspartnern. Långsiktig hållbar utveckling.

"Långsiktig hållbar utveckling"

Vanliga frågor om lokaler i Gagnef kommun

Det finns en lokal av slaget lokal nära Gagnef kommun som är 474m² stor.

Det finns total 50 lokaler i Dalarnas län. Du kan hitta 1 i Gagnef kommun. Tätorter med flest lokaler är Mockfjärd (1). Statsdelar i Gagnef kommun där man kan finna lokaler är Gagnef S (1).