14 lediga lokaler

Louise hjälper dig välja lokaler i Ängelholm kommun

Möt en expert

logo

Louise Modig

Näringslivsutvecklare hos

Ängelholms kommun

Varför ska man etablera sig i Ängelholms kommun?

Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser. Kommunen har stark befolkningstillväxt och ett blomstrande näringsliv. Ängelholm har bästa läget med goda kommunikationer – två tågstationer, två europavägar och en flygplats. I och runt vår 500 år gamla stad hittar du vacker natur, kultur, rekreation, puls, shopping och nöje. Ängelholm är en öppen och välkomnade kommun med en mångfald av sociala nätverk och fantastiska idrottslag. Här saknar du aldrig något att göra vare sig om du vill gå på kulturföreläsningar, träffas i yrkesnätverk eller heja fram någon av våra elitklubbar. Ängelholm har de senaste åren legat i sverigetoppen i Svenskt Näringslivs årliga mätning av kommunernas företagsklimat. Särskilt utmärkande är våra ytterst goda kommunikationsmöjligheter med europavägarna E6, E4 och E20, Västkustbanan, godsstråken genom Skåne och Ängelholm Helsingborg Airport. Här finner du livskvalitet som är svårslagen både när gäller arbete och fritid.

Hur arbetar Ängelholms kommun med att underlätta företagande?

Vi arbetar för att ge möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert. Ängelholms kommun har som mål att bland annat upplevas som välkomnade, effektiva i sin handläggning, rättssäkra och kompetenta. En företagsklimatgrupp är därför tillsatt för att säkerställa att företag får rätt service i från kommunorganisationen. Förenkla – helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete. Ängelholms kommun och Ängelholms Näringsliv AB har genomgått denna utbildning. Vi främjar också näringslivet genom olika typer av nätverksträffar, företagsmässor, nyhetsbrev och genom att vi drivs som ett näringslivs och destinationsbolag, förenklar vi processerna med kortare beslutsvägar.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Ängelholms kommun?

Vi har "en väg in" för företag som söker mark eller lokal i kommunen via vår Företagslots. Företagslotsen är en kostnadsfri service som förenklar och samordnar företagens kontakter med Ängelholms kommun. Man kan vända dig till företagslotsen i en rad olika frågor. Den förenklar och underlättar kommunikationen vid företagsärenden som berör mer än en kommunal verksamhet. Ex praktisk rådgivning kring mark, lokaler, information och samordning för en effektiv handläggning. De ärenden som hanteras av företagslotsen handlar i huvudsak om nyetablering, omlokalisering och expansion av företag.

Vad är den långsiktiga visionen för Ängelholms kommun?

Arbetet med en ny vision är påbörjat! Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny vision för Ängelholms kommun. Syftet med visionen är att beskriva ett önskat framtida tillstånd för kommunen år 2035. Den nuvarande visionen löper ut efter 2020 och en ny vision ska tas fram. Visionen ska peka ut en riktning för kommunens framtida utveckling med sikte på år 2035. Visionen ska omfatta alla – såväl kommunen, besökare, invånare som näringsliv. Den ska även ligga till grund för ett nytt platsvarumärke för Ängelholm. – Ängelholms utveckling är viktig för många och när visionsarbetet påbörjas behöver vi samla näringsliv, föreningsliv och andra som brinner för Ängelholms framtid för att skapa ett brett engagemang och gemensamma mål att sträva mot.

"Kilometerlånga stränder, djupa skogar och öppna landskap gör Ängelholm till en av Sveriges vackraste platser."

Vanliga frågor om lokaler i Ängelholm kommun

Den största lokalen av slaget lokal nära Ängelholm kommun är E-CITY ENGELHOLM som är 24 000m² och annonseras av Catena AB. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Ängelholm kommun är Kontorshotell i Ängelholm som annonseras av Hyresförmedlingen och är 12m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Ängelholm kommun 3 696m².

Det finns total 798 lokaler i Skåne län. Du kan hitta 14 i Ängelholm kommun. Tätorter med flest lokaler är Ängelholm (10), Munka-ljungby (3) och Strövelstorp (1). Statsdelar i Ängelholm kommun där man kan finna lokaler är Roslunda-Kronotorp (8), Ängelholm S (4) och Ängelholm V (2).