Pernilla hjälper dig välja lokaler i Kristianstad kommun

Möt en expert

logo

Pernilla Blixt

Näringslivschef hos

Kristianstads kommun

Varför ska man etablera sig i Kristianstads kommun?

Vi är en kommun i tillväxt, som dessutom har en god potential att växa ytterligare. Befolkningen ökar stadigt och med den stora satsningen på bostadsbyggande som pågår väntas antalet kommuninvånare öka rejält de kommande åren. Kristianstad har också ett strategiskt bra läge, inte minst genom närhet till såväl kontinenten som storstadsområdet runt Öresund. Och sedan ska man inte glömma allt som man får på köpet när man är här - med havet, Vattenrike och biosfärområde precis runt knuten så erbjuder Kristianstad också mycket av de värden som ger livskvalitet.

Hur arbetar Kristianstads kommun med att underlätta företagande?

Vi har en tillväxtavdelning i kommunen som dagligen jobbar intensivt med att skapa och förbättra möjligheterna för det lokala näringslivet. Framför allt försöker vi att vara lyhörda för varje enskild individ och företagare, ha örat mot marken och lyssnade till det behov och önskemål som faktiskt finns. Vi vill att det ska vara lätt att driva företag i vår kommun och därmed jobbar vi också mycket inom kommunen för att göra det enklare för företagarens kontakter med kommunen (vi har till exempel en företagslots). Vi arbetar också mycket med att skapa mötesplatser och nätverksträffar för att underlätta nätverksbyggande och samarbeten mellan företagen

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Kristianstads kommun?

Ta gärna kontakt med oss som arbetar med näringslivsfrågor. Vi har kontakt med de flesta fastighetsägarna i kommunen och kan hjälpa till med att hitta en bra lokal som passar såväl ändamålsmässigt som geografiskt, till vad företaget önskar.

Vad är den långsiktiga visionen för Kristianstads kommun?

Vi har en vision, "Vision 2030", samt en strategisk färdplan för att nå målet, där det klart och tydligt står utskrivet att Kristianstad ska fortsätta att växa, såväl befolkningsmässigt som inom näringslivet. Ledorden i visionen är Tillväxt, Tanke och Trivsel, vilket i grunden betyder att vi ska fortsätta att växa men på ett hållbart sätt, och på ett sätt som skapar god livskvalitet för våra invånare och företag.

Vanliga frågor om lokaler i Kristianstad kommun

Den största lokalen av slaget lokal nära Kristianstad kommun är Östra Storgatan 55 som är 1 720m² och annonseras av Croisette Real Estate Partner. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Kristianstad kommun är Sjöcronas gata 3 som annonseras av Croisette Real Estate Partner och är 120m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Kristianstad kommun 501m².

Det finns total 798 lokaler i Skåne län. Du kan hitta 10 i Kristianstad kommun. Tätorter med flest lokaler är Kristianstad (9) och Linderöd (1). Statsdelar i Kristianstad kommun där man kan finna lokaler är Lyckans Höjd (8), Hammar-Österäng (1) och Kristianstad V (1).