Stefan hjälper dig välja lokaler i Katrineholm kommun

Möt en expert

logo

Stefan Toll

Näringslivschef hos

Katrineholms kommun

Varför ska man etablera sig i Katrineholms kommun?

Det finns ett starkt driv inom väldigt många områden. Näringslivet växer och breddas, bostäder byggs och fler flyttar hit. Genom att satsa på ökad attraktionskraft skapar vi förutsättningar för tillväxt och livskvalitet. Östra och västra stambanan möts i Katrineholm och skapar förutsättningar för att enkelt och miljövänligt kunna transportera både människor och gods.

Hur arbetar Katrineholms kommun med att underlätta företagande?

Katrineholm är en kaxig kommun i Stockholms närhet med ett aktivt näringsliv. Nu tar vi nästa steg för att fortsätta utveckla näringslivsklimatet i samarbete med befintliga företag. Företagen i Katrineholms kommun ska ges bästa möjliga förutsättningar att växa och anställa. Tillståndsgivning och annan myndighetsutövning ska vara snabb och korrekt med en hög servicenivå. Handläggningstider ska kortas genom ökad digitalisering. Företagens behov fångas upp genom företagsbesök.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Katrineholms kommun?

Ta kontakt med oss så hjälper vi er att hitta den bästa lösningen. www.katrineholm.se/foretagande--naringsliv/naringsliv.html

Vad är den långsiktiga visionen för Katrineholms kommun?

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Lust är passion, vilja, ambition. Det är också det lustfyllda – det vi lever för och det vi lever av – mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring. Fler invånare, utveckling av näringslivet och ökad sysselsättning är avgörande för Katrineholms utveckling och för att kunna säkra välfärden när den demografiska utvecklingen gör att allt färre i yrkesverksam ålder ska försörja allt fler barn och äldre. Målet är en fortsatt stabil befolkningsökning i Katrineholms kommun, med sikte på 35 500 invånare 2022 och 40 000 invånare 2030.

"Katrineholm är en kaxig kommun i Stockholms närhet med ett aktivt näringsliv."

Vanliga frågor om lokaler i Katrineholm kommun

Det finns en lokal av slaget lokal nära Katrineholm kommun som är 1 200m² stor.

Det finns total 52 lokaler i Södermanlands län. Du kan hitta 1 i Katrineholm kommun. Tätorter med flest lokaler är Katrineholm (1). Statsdelar i Katrineholm kommun där man kan finna lokaler är Centrum (1).