28 lediga lokaler

Marcus hjälper dig välja lokaler i Upplands-Bro kommun

Möt en expert

logo

Marcus Nybom

Näringslivschef hos

Upplands-Bro Kommun

Varför ska man etablera sig i er kommun?

Upplands-Bro erbjuder utmärkta etableringslägen längs E18 inramat av konferensanläggningar och golfbanor. Genom goda kollektivtrafikförbindelser underlättas kompetensförsörjningen från övriga Stockholmsregionen. I kommunen finns tre verksamhetsområden, där Brunna är det största och mest expansiva området för företagsetableringar. Över 1000 nya arbetstillfällen har tillkommit i Upplands-Bro under de senaste åren. Den lokala företagsgemenskapen är stark och det finns många exempel på samarbeten mellan Upplands-Broföretagen. Vidare har kommunens stora bostadsbyggande medfört en stor inflyttning till kommunen. Kommunens naturvärden gör Upplands-Bro till en attraktiv bostadsort med närhet till Stockholms innerstad.

Hur arbetar kommunen med att underlätta företagande?

Genom bland annat den s.k. företagslotsen får företag som önskar etablera sig, eller utöka sin verksamhet, kostnadsfri rådgivning i ett tidigt skede. Företagslotsen består av tjänstepersoner som är experter inom respektive myndighetsområde, som exempelvis bygglov. I Upplands-Bro arrangeras även en mängd aktiviteter till förmån för dig som företagare. Den mest välbesökta aktiviteten är den årliga Upplands-Brogalan som besöktes av över 250 deltagare 2019. Vidare arrangeras luncher, företagsbesök och nätverksträffar för det lokala näringslivet.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i er kommun?

När du som företagare söker en etableringsmöjlighet i Upplands-Bro är du varmt välkommen att kontakta kommunens näringslivsstab. Vi finns tillgängliga för att göra din etablering så enkel som möjligt. En gång per år arrangeras en mötesplats, Arena för tillväxt, där kommunens fastighetsägare har möjlighet att träffa dig som söker en etableringsmöjlighet i Upplands-Bro kommun.

Vad är den långsiktiga visionen för kommunen?

Vision 2035 Visionen för Upplands-Bro är ”Kommunen som ger plats”. Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035: I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit.

"Vi finns tillgängliga för att göra din etablering så enkel som möjligt"

Vanliga frågor om lokaler i Upplands-Bro kommun

Den största lokalen av slaget lokal nära Upplands-Bro kommun är Rysstorpsvägen, Bro som är 95 000m² och annonseras av Stendörren Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Upplands-Bro kommun är 270 nyproducerade kvadratmeter för lager, produktion eller butik som annonseras av Castellum AB och är 270m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Upplands-Bro kommun 6 586m².

Det finns total 1143 lokaler i Stockholms län. Du kan hitta 28 i Upplands-Bro kommun. Tätorter med flest lokaler är Kungsängen (26) och Bro (2). Statsdelar i Upplands-Bro kommun där man kan finna lokaler är .