Fredrik hjälper dig välja lokaler i Örnsköldsvik kommun

Möt en expert

logo

Fredrik Holmgren

Näringslivschef hos

Örnsköldsviks kommun

Varför ska man etablera sig i Örnsköldsviks kommun?

I Örnsköldsvik finns en bred företagskultur med många internationellt framstående företag, en växande besöksnäring och spets inom skoglig bioekonomi och musikproduktion. Starka nätverk och en tradition att jobba tillsammans underlättar för både befintliga och nya företag att driva en lönsam verksamhet I Örnsköldsvik.

Hur arbetar Örnsköldsviks kommun med att underlätta företagande?

Örnsköldsvik har en näringslivsstrategi, ett småföretagarprogram samt många samarbeten med t.ex handel, besöksnäring och näringslivsorganisationer för att främja och utveckla näringslivet. I nuläget arbetar vi med 10 löften på temat "Företagens framgång - Örnsköldsviks framtid" där syftet är att kommunen skall vara möjliggörare och göra sitt yttersta för att tillmötesgå kommunens företag.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Örnsköldsviks kommun?

Hör då av dig till företagslotsen som kan hjälpa till med till exempel råd och tips på rätt lokal eller kartläggning om vilka tillstånd som behövs för bygget. På vår interaktiva karta hittar du lediga lokaler I Örnsköldsvik. Du kan söka på både ort och storlek av lokal.

Vad är den långsiktiga visionen för Örnsköldsviks kommun?

Vi bygger bäst tillsammans! 2030 är Örnsköldsvik ett kreativt nav med stark utveckling där initiativ och idéer tas till vara. En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro. Här känner människor trygghet, gemenskap och glädje.

"En plats för 65 000 nyfikna med framtidstro."

Vanliga frågor om lokaler i Örnsköldsvik kommun

Den största lokalen av slaget lokal nära Örnsköldsvik kommun är 20802: ÅRETS BÄSTA KÖP! ASIATISK RESTAURANG / LÖNSAM / KANONPRIS som är 500m² och annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Örnsköldsvik kommun är Lasarettsgatan 23A, Centrum som annonseras av Bo Bra i Örnsköldsvik AB och är 250m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Örnsköldsvik kommun 350m².

Det finns total 84 lokaler i Västernorrlands län. Du kan hitta 3 i Örnsköldsvik kommun. Tätorter med flest lokaler är Örnsköldsvik (3). Statsdelar i Örnsköldsvik kommun där man kan finna lokaler är Staden (3).