Thomas hjälper dig välja lokaler i Sollefteå kommun

Möt en expert

logo

Thomas Östlund

Näringslivschef hos

Sollefteå kommun

Varför ska man etablera sig i Sollefteå kommun?

En av våra största fördelar är närheten. Närheten till kommunala beslutsfattare, tjänstemän, friluftsliv, rekreation och kultur. Även viljan att ha en nära relation mellan kommunen och näringslivet är en stor fördel. Arbetet i Näringslivsrådet, där samtliga företagarorganisationer är representerade, är kreativt och framåtsträvande. Samarbetet med kommunerna i Höga Kusten-området är också en styrka. I det samarbetet arbetas det med kompetensförsörjningsfrågor, etableringsaktiviteter och finansieringsfrågor. Det Sollefteå kan erbjuda är som sagt närhet och en kreativ vilja att skapa enkelhet för företag att verka, utvecklas och etableras i kommunen. Drivkraften finns i hela kommunen och viljan till utveckling är stark.

Hur arbetar Sollefteå med att underlätta företagande?

Under parollen #drivkraftsollefteå sker många olika aktiviteter. Allt från en stor konferens, en gång per år, där temat i år är innovation, till mindre aktiviteter ute i de olika tätorterna. I kommunen sker många bra möten med näringslivet. Det syns främst i de betyg som kommunen får i SKL's mätning, Insikt. Kommunen deltar också i ett utvecklingsprogram med Svenskt Näringsliv för att främja företagsklimatet. Sedan i höstas är kommunen också medlem i Tillväxt och Tillsyn och kommer att genomföra delar av deras utvecklingsprogram under hösten. Näringslivsenheten arbetar också aktivt med samverkan skola-arbetsliv, Ung företagsamhet, nyföretagande, ägarskiften, kompetensförsörjning och finansiering. Under hösten kommer en rekrytering till en funktion som aktivt ska arbeta med finansieringsfrågor för företag på olika sätt, stöd, projekt etc.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Sollefteå kommun?

Ta kontakt med kommunens näringslivsenhet. I kommunen finns många mindre fastighetsägare och vi kan hjälpa till att förmedla kontakter till dessa.

Vad är den långsiktiga visionen för Sollefteå?

Det ska vara enkelt att driva och etablera företag i Sollefteå. Vi arbetar för att stärka företagsklimatet och siktar på att avancera 100 platser till år 2020 i Svenskt Näringslivs ranking och även avancera i SKL's mätningar. Kommunens vision: Sollefteå kommun ska utvecklas och förnyas med en välutbildad befolkning, god livsmiljö, mångfald i företagande, god omsorg och en välkomnande attityd.

"Det ska vara enkelt att driva och etablera företag i Sollefteå."

Vanliga frågor om lokaler i Sollefteå kommun

Den största lokalen av slaget lokal nära Sollefteå kommun är 20842: LÖNSAM SOMMARPÄRLA DIREKT VID VATTNET MED EGET BOENDE som är 3 000m² och annonseras av HRF Förmedling Företagsförmedling. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Sollefteå kommun är Hågesta 412 som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 10m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Sollefteå kommun 894m².

Det finns total 84 lokaler i Västernorrlands län. Du kan hitta 10 i Sollefteå kommun. Tätorter med flest lokaler är Sollefteå (7), Näsåker (2) och Långsele (1). Statsdelar i Sollefteå kommun där man kan finna lokaler är Sollefteå V (3) och Sollefteå S (2).