Vanliga frågor om lokaler i Sundsbruk

Den största lokalen av slaget lokal nära Sundsbruk är Industri/lager med högportar och travers (8 ton) som är 2 148m² och annonseras av NP3 Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Sundsbruk är Lager/garage med port som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 130m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Sundsbruk 897m².