Madeleine hjälper dig välja lokaler i Hallstahammar kommun

Möt en expert

logo

Madeleine Ahlqvist

Näringslivschef hos

Hallstahammars kommun

Varför ska man etablera sig i Hallstahammars kommun?

Hallstahammars kommun ligger mycket bra placerad i Mälardalsområdet. Har en närhet till alla de fyra transportslagen och man tar sig till Stockholm under 1,5 timme. Kommunen erbjuder bra service och en unik miljö att bo i, nära till så väl skolor, handel och natur. Företagsklimatet är det bästa i regionen och står sig väl i hela Sverige. Företagsstrukturen är varierad och vi har allt i från tyngre verkstadsindustrier till mindre tjänsteföretag. I kommunen finns ett slott, en kanal, en National Ridskola och två fantastiska djursjukhus. Hallstahammars kommun bjuder på mångfald och vi brukar säga att vi erbjuder Det goda livet i Storstadens närhet.

Hur arbetar Hallstahammars kommun med att underlätta företagande?

På vår agenda står alltid att vi ska arbeta mot att förbättra företagsklimatet för våra företag. Vi arbetar tätt ihop med Hallstahammars Promotion som är den snabba vägen ut bland företagen. Vi har under det senaste året haft projekt inom skolan för att lyfta entreprenörskap och få eleverna att förstå att det finns ett yrke som heter "Företagare". Vi erbjuder också alla som vill ett Lotsmöte, där man får träffa flera tjänstemän samtidigt och kan få svar på många frågor vid ett och samma tillfälle.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Hallstahammars kommun?

Man kan börja med att gå in och söka på vår webbsida men det är alltid lämpligt att även ta kontakt med oss på Näringslivsenheten. Vi kan känna till andra lokaler. Vi har även mark som är lämplig att bygga nytt på.

Vad är den långsiktiga visionen för Hallstahammars kommun?

Att fortsätta jobba mot att ligga på topp när det gäller Företagsklimat och att vara en kommun som är en av de bästa att bo, arbeta och verka i! Vi har i år antagit en Näringslivsstrategi som bygger på Hållbarhet men också att arbeta tätt ihop med Näringslivet. Vi tror på att samverkan och samarbete är nyckelord att arbeta efter.

"På vår agenda står alltid att vi ska arbeta mot att förbättra företagsklimatet för våra företag."

Vanliga frågor om lokaler i Hallstahammar kommun

Det finns en lokal av slaget lokal nära Hallstahammar kommun som är 790m² stor.

Det finns total 75 lokaler i Västmanlands län. Du kan hitta 1 i Hallstahammar kommun. Tätorter med flest lokaler är Hallstahammar (1). Statsdelar i Hallstahammar kommun där man kan finna lokaler är .