129 lediga lokaler

Daniel hjälper dig välja lokaler i Borås kommun

Möt en expert

logo

Daniel Göök

Etableringsansvarig / Näringslivsutvecklare hos Borås kommun

Varför ska man etablera sig i Borås kommun?

Borås har genomgått en stor förändring under de senaste decennierna. Vår styrka ligger i en stark entreprenörsanda som samspelar med innovation och en vilja att alltid ta idéer ett steg till. Det är alltid nära till människor, nätverk och organisationer som är öppna för samarbeten. Näringslivet är diversifierat med många småföretagare som växer organiskt tillsammans med andra och här finns kunskap och ett stort "know how" inom främst textil, e-handel och logistik som är bärare av Boråsregionens långa handelstradition. Som regionens andra största stad är Borås en viktig motor för tillväxt och hållbar utveckling.

Hur arbetar Borås kommun med att underlätta företagande?

Det finns ett etablerat och långsiktigt samarbete inom många olika områden där kommunen är delaktig i näringslivets utveckling. Kommunen är med och stöttar och initierar idéer som tillsammans kan växa med näringslivet och akademin för att gynna näringslivets aktörer på bred front. Kommunen har olika stödfunktioner genom bla ett Servicecenter dit företagare kan vända sig för att få hjälp med de frågor man kan ställas inför och vi gör löpande mätningar av olika slag för att ständigt förbättra vår service till företagen inom bla lovgivning och tillstånd av olika slag.

Vad bör man tänka på när man letar lokal i Borås kommun?

Vi har ett gott samarbete med de aktörer och organisationer som förvaltar, förmedlar och utvecklar lokaler och fastigheter i Borås. Man kan alltid vända sig till oss på Näringslivsenheten för att få hjälp med en första överblick på tillgängliga lokaler som kan passa för den verksamhet man bedriver. Om man är en ny aktör på väg in i Borås så bör man även ta en kontakt med oss för att få en presentation av vad som är på gång i våra olika utvecklingsområden runt om i staden och kommunen. Vi har en stark tillväxt på både invånare och verksamheter som ger nya förutsättningar som man bör känna till och väga in i sina beslut inför sin etablering.

Vad är den långsiktiga visionen för Borås kommun?

Så här inleds visionen Borås 2025: "Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser. Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar." Visionen finns i sin helhet på boras.se

"Som regionens andra största stad är Borås en viktig motor för tillväxt och hållbar utveckling."

Vanliga frågor om lokaler i Borås kommun

Den största lokalen av slaget lokal nära Borås kommun är Ryssnäsgatan 14 som är 30 000m² och annonseras av Hantverkslokaler i Göteborg AB. Den minsta lokalen av slaget lokal nära Borås kommun är Göteborgsvägen 51 som annonseras av Hantverkslokaler i Göteborg AB och är 14m². I snitt är storleken på lokaler av slaget lokaler nära Borås kommun 1 999m².

Det finns total 1500 lokaler i Västra Götalands län. Du kan hitta 129 i Borås kommun. Tätorter med flest lokaler är Borås (110), Viskafors (9), Sandared (6), Sjömarken (2) och Brämhult (1). Statsdelar i Borås kommun där man kan finna lokaler är Centrum (32), Norrby (21), Göta (15), Lindebergshult-Räveskalla (15) och Sjöbo (10).