Vanliga frågor om att hyra mark i Västernorrlands län

Den största lokalen av slaget mark nära Västernorrlands län är Industrimark med bra läge i Granloholm som är 8 950m² och annonseras av NP3 Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget mark nära Västernorrlands län är Hågesta övr byggn som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 350m². I snitt är storleken på lokaler av slaget mark nära Västernorrlands län 4 650m².