Vanliga frågor om att hyra mark i Västernorrlands län

Den största lokalen av slaget mark nära Västernorrlands län är Industrimark med bra läge i Granloholm som är 8 950m² och annonseras av NP3 Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget mark nära Västernorrlands län är Byggrätt om 350 kvm för matservering! som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 350m². I snitt är storleken på lokaler av slaget mark nära Västernorrlands län 4 650m².