Vanliga frågor om övriga lokaler i Östersund

Den största lokalen av slaget övrig nära Östersund är Svarven 6 som är 2 303m² och annonseras av NP3 Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget övrig nära Östersund är Fältjägaren 6, By 135 som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 10m². I snitt är storleken på lokaler av slaget övriga nära Östersund 657m².