Vanliga frågor om övriga lokaler i Luleå

Den största lokalen av slaget övrig nära Luleå är Räfsan 4 som är 731m² och annonseras av NP3 Fastigheter AB. Den minsta lokalen av slaget övrig nära Luleå är Storheden 3:2 som annonseras av NP3 Fastigheter AB och är 75m². I snitt är storleken på lokaler av slaget övriga nära Luleå 345m².

Den största annonsören nära Luleå är NP3 Fastigheter AB (6) och Diös Fastigheter AB (1). NP3 Fastigheter AB (6) och Diös Fastigheter AB (1) har totalt 7 övriga tillgängliga.