Vanliga frågor om övriga lokaler i Västra Frölunda

Den största lokalen av slaget övrig nära Västra Frölunda är Victor Hasselblads gata 12 som är 1 501m² och annonseras av Kungsleden AB. Den minsta lokalen av slaget övrig nära Västra Frölunda är Ljus och rymlig kontors och lagerlokal med öppna ytor och kontorsrum samt markport som annonseras av Svenska Hus och är 325m². I snitt är storleken på lokaler av slaget övriga nära Västra Frölunda 857m².