Vanliga frågor om övriga lokaler i Högsbo

Den största lokalen av slaget övrig nära Högsbo är August Barks Gata 10 som är 9 608m² och annonseras av Kungsleden AB. Den minsta lokalen av slaget övrig nära Högsbo är Ljus och rymlig kontors och lagerlokal med öppna ytor och kontorsrum samt markport som annonseras av Svenska Hus och är 435m². I snitt är storleken på lokaler av slaget övriga nära Högsbo 3 097m².

Du kan hitta 5 övriga nära Högsbo, exempelvis Kvillebäcken (3), Billdal (2), Bällskär (2), Krokslätt (2) och Lindholmen (2). Total så finns det 5 övriga nära Högsbo att hyra.

Du kan hitta flera övriga nära Högsbo blanda annat här: Victor Hasselblads gata (3), August Barks gata (1), Distansgatan (1), Gruvgatan (1) och Hulda Lindgrens gata (1). Totalt så finns det 5 övriga att hyra i närområdet.