Användarvillkor

Bakgrund

Newst AB, org. nr. 559113-1817 (”Newst”) erbjuder en tjänst med ändamål att sammanföra lokalsökande företag med fastighetsägare och mäklare som äger eller förmedlar lokaler och/eller kommersiella fastigheter för uthyrning eller försäljning. Annonsering sker på https://www.newst.se (”Webbplatsen”). På Webbplatsen kan ett företag som söker lokal registrera sig som lokalsökande (”Användare”). Webbplatsen tillhandahålls av Newst enligt dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”).

 • Godkännande av Användarvillkoren
  Användarvillkoren gäller mellan dig, som privatperson eller representant för ett företag, och Newst när du använder Webbplatsen. (Om du ingått ett annat avtal med Newst och det avtalet innehåller villkor som strider mot Användarvillkoren ska det avtalet gälla framför Användarvillkoren.) Genom användande av och/eller registrering på Webbplatsen godkänner och accepterar Användaren dessa Användarvillkor.
 • Registrering av medlemskap
  Du måste registrera ett användarkonto på Webbplatsen för att kunna använda alla funktioner. Det är kostnadsfritt att registrera ett användarkonto hos Newst. Du är ansvarig för att den information du anger vid registrering är fullständig och korrekt. Du är ansvarig för all åtkomst till Webbplatsen via ditt användarkonto och din internetuppkoppling. Detta gäller även om åtkomsten görs av en annan person som fått tillgång till dina inloggningsuppgifter.
 • Användning av Webbplatsen
  All din användning av Webbplatsen måste vara förenlig med dessa Användarvillkor och andra eventuella avtal som du har ingått med Newst. Du får inte använda Webbplatsen för:
  a. bedrägligt eller olagligt syfte;
  b. förtala, trakassera, missbruka, hota, bevaka eller kränka annans rättighet eller annans personliga integritet;
  c. utge dig för att vara en annan fysisk eller juridisk person genom att ange falskt namn eller på annat sätt vilseleda;
  d. olovligen inkräkta på Webbplatsen servrar eller nätverk;
  e. överföra skadlig programvara eller kod, eller på annat sätt skada Webbplatsen.
  f. i kommersiellt syfte återge, kopiera, sälja eller på annat sätt utnyttja någon del av Webbplatsen;
  g. Skapa en databas genom att systematiskt ladda ned och spara innehåll från Webbplatsen;
  h. Offentliga sökmotorer har dock en begränsad rätt att använda applikationer för att hämta data och material från Webbplatsen i syfte att skapa sökindex om det är nödvändigt.
  Newst har rätt att blockera eller stänga av en Användare som Newst bedömer missbrukar, manipulerar eller använda Webbplatsen i strid med användarvillkoren.
 • Ändring av Webbplatsen
  Newst får utan underrättelse till Användare göra ändringar på Webbplatsen. Det inkluderar att lägga till och ta bort funktioner på Webbplatsen.
 • Åtkomst av Webbplatsen
  Newst har som mål att Webbplatsen alltid ska vara tillgänglig. Newst garanterar dock inte att Webbplatsen eller delar av Webbplatsen alltid kommer vara tillgänglig. Webbplatsen kan vara otillgänglig på grund av fel eller för att Newst genomför underhåll eller ändringar av Webbplatsen.
 • Betalning och fakturering vid annonsering
  Vid annonsering debiteras kunden efter gällande prislista. Priset avser per påbörjad kalendermånad och för de sammanlagda antalet aktiva annonser. Fakturering av annonser sker månadsvis i efterskott. Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid uppsägning tjänsten skall detta ske skriftligt till info@newst.com. Uppsägningstiden är en månad före periodens slut.
 • Immateriella rättigheter
  Newst eller de som gett licenser till Newst äger samtliga rättigheter relaterade till Webbplatsen. Det inkluderar varumärken, mönsterskydd, upphovsrätt och patent. Du förvärvar inte någon immateriell rätt till Webbplatsen genom Användarvillkoren. Du har en icke-exklusiv icke-överlåtbar rätt att använda Webbplatsen under avtalstiden. Du har dock inte rätt att göra kopior av Webbplatsen eller materialet på Webbplatsen utan Newsts uttryckliga medgivande. Du har inte heller rätt att använda Newsts varumärke utan Newst medgivande. Om du lägger upp innehåll på Webbplatsen beviljar du Newst en icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar rätt att använda, sprida, reproducera och visa innehållet. Det inkluderar en rätt att underlicensiera.
 • Personuppgifter
  Newst behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Det inkluderar den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
  Du samtycker till att Newst behandlar dina personuppgifter i enlighet med Newsts Integritetspolicy genom att godkänna Användarvillkoren.
 • Ansvar
  Newst tillhandahåller sin tjänst i befintligt skick. Newst ansvarar inte i något fall för skada som direkt eller indirekt orsakats av användningen av tjänsten. Felskrivningar och tekniska brister kan förekomma.
  Newst förbehåller sig rätten att när som helst stänga av tjänsten för underhåll, omstart och förbättringsåtgärder av den. Newst ansvarar inte för länkar från webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet.
 • Tvistelösning och lagval
  Du kan lämna klagomål till oss via e-post kundtjanst@newst.se.
  Svensk lag är tillämplig på alla tvister som rör Användarvillkoren.
  Tvist som inte kan lösas genom förhandling mellan parterna skall lösas av allmän domstol.

Den här webbplatsen använder kakor för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse. Las mer om cookie policy.